Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Ministrar i EU diskuterade integration och mångfald i skolan

Publicerad

Utbildningsministrarna i EU möttes i Bryssel 17 februari. Huvuddiskussionen handlade om grundläggande demokratiska värderingar inom utbildningen. Sverige betonade vikten av att elever uppmuntras till ett kritiskt tänkande för att kunna hantera antidemokratiskt innehåller på nätet. Rådet antog också ett initiativ som syftar till att få fler unga i arbete.

Utbildningsminister Gustav Fridolin på rådsmöte 17 februari 2017
- Vi måste skapa ett utbildningssystem som uppmuntrar ett kritiskt tänkande, sade utbildningsminister Gustav Fridolin på rådsmötet om utbildningsfrågor i Bryssel. Före mötet träffade han bland annat Nordrhein-Westfalens utbildningsminister Sylvia Löhrmann. Foto: Europeiska unionens råd

Huvuddebatten handlade om betydelsen av likvärdighet, digital kompetens och demokratiska värderingar inom utbildningsväsendet. Individuellt stöd och skräddarsydda utbildningsprogram diskuterades också.

Sverige framhöll bland annat att en bra utbildning är grunden för aktiva medborgare och demokratiska värderingar. Det är särskilt relevant idag när vi konfronteras med alternativa fakta.

- Vi måste skapa ett utbildningssystem som uppmuntrar ett kritiskt tänkande och ger barnen verktyg att hantera antidemokratisk innehåll online, sade utbildningsminister Gustav Fridolin.

Fler ungdomar ska få volontärjobb

Rådet antog också slutsatser om den europeiska solidaritetskåren. Det är EU-kommissionens initiativ för att få fler unga i arbete genom volontärarbete, praktik- och lärlingsplatser. Via en databas kan ungdomar och organisationer kopplas ihop för olika arbetsinsatser. EU-kommissionens mål är att 100 000 unga ska ha gått med i solidaritetskåren vid slutet av 2020.

Utbildningsminister Gustav Fridolin representerade Sverige vid rådsmötet.

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Rådets uppföljning av mötet

Mer om arbetet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI)