Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Uppstartsmöte för genomförandet av den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Publicerad

I slutet av november 2016, presenterade regeringen ”Samlat grepp mot rasism och hatbrott, Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott”. För att komma igång med genomförandet av planen bjöd ansvariga ministrar in till ett så kallat sakråd den 14 mars i år.

 • Publiken syns bakifrån och längs framme sitter ministrarna.

  Ett sextiotal deltagare representerade aktörer från det civila samhället, ansvariga myndigheter och handläggare från Regeringskansliet.

  Foto: Eva Dahlén/Regeringskansliet

 • De står och tittar in i kameran

  Frida Sandegård, RFSL och Frank Berglund, RFSL Ungdom samtalade med Bongi MacDermott från Kulturrådet.

  Foto: Marianne Andersson/Regeringskansliet

 • De samtalar under pausen

  Katri Linna, Civil Rights Defenders, Suheer Sherif som representerade Muslimska kvinnors nätverk och Yasri Khan från Svenska muslimer för fred och rättvisa.

  Foto: Marianne Andersson/Regeringskansliet

 • Alla tre står upp och tittar in i kameran.

  Camilla Molin, Kulturdepartementet tillsammans med Sarah Bohman, Raoul Wallenberg Academy och Lovisa Fhager Havdelin, Teskedsordern.

  Foto: Marianne Andersson/Regeringskansliet

 • Alfie och Eva håller om varandra och tittar in i kameran.

  Eva Dahlén, Kulturdepartementet samtalade i pausen med Alfie Martins från transföreningen FPES.

  Foto: Marianne Andersson/Regeringskansliet

 • Alice Bah Kuhnke står upp och talar, Anders Ygeman sitter bredvid. Vid sidan sitter Johan Mosström och närmast i bild sitter Camilla Molin.

  – Välkomna till det allra första sakrådet i samband med nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott, inledde kultur- och demokratiministern mötet.

  Foto: Eva Dahlén/Regeringskansliet

Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott ska ses som ett verktyg för att förebygga och motverka rasism och polarisering i samhället och skapa förutsättningar för ett solidariskt och sammanhållet Sverige. Med planen vill regeringen ta ett samlat grepp och skapa en helhetssyn. Olika aktörer och organisationer ges genom planen bättre förutsättningar för att kunna samverka, insatserna kan följas upp och det samlade arbetet utvecklas. Forum för levande historia har fått i uppdrag att ansvara för att samordna och följa upp arbetet med planen.

Det fanns ett stort intresse att delta och att bidra till arbetet med den nationella planen och ett flertal synpunkter framfördes under mötet. Ett sextiotal deltagare representerade aktörer från det civila samhället, ansvariga myndigheter och handläggare från Regeringskansliet.

– Välkomna till det allra första sakrådet i samband med nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott, inledde kultur- och demokratiministern mötet och fortsatte; Detta är också första gången som regeringen tar ett samlat grepp kring dessa frågor. Dagens samråd kommer att fokusera på de fem strategiska områden som pekas ut i planen.

De strategiska områdena är; förbättrad samordning och uppföljning, ett mer aktivt rättsväsende, ett förstärkt förebyggande arbete på nätet, mer kunskap, utbildning och forskning och slutligen civila samhället: ökat stöd och fördjupad dialog.

Minnesanteckningar från sakrådet kommer att publiceras på regeringen.se inom några veckor.