Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Artikel från Näringsdepartementet

Civilingenjör 4.0 – en utbildningssatsning inom innovation

Publicerad

Civilingenjör 4.0 är en kompetensfrämjande utbildningssatsning som fokuserar på civilingenjörer med inriktning mot produktionsteknik. De första kurserna har premiär redan våren 2018.

Foto: Sonia Jansson/Folio.

Kompetensförsörjning är en viktig fråga för regeringens strategiska samverkansprogram. Civilingenjör 4.0 har som målsättning att tillgodose de kunskapsbehov som uppstår allteftersom industrin utvecklas. Produkter blir mer IT-teknisk avancerade, tillverkningsindustrin digitaliseras och internet anpassas. Enligt Bengt-Göran Rosen, professor i maskinteknik vid Högskolan i Halmstad, behöver dagens civilingenjörer bredare kompetens än någonsin.

– Vi är på väg in i den fjärde industriella revolutionen och världen utvecklas i allt snabbare takt. Aktörer måste kunna dra nytta av möjligheterna med en digitaliserad och uppkopplad industri i syfte att vara konkurranskraftiga.

För att möta behoven har elva utbildningsområden kartlagts från vilka kurserna sedan utvecklas. Till våren förväntas de första studenterna kunna fördjupa sig i ämnen som 3D produktion och samarbetet mellan robotar och människor. Kurserna behandlar både teoretiska och operativa aspekter, på platsbunden samt distansbaserad basis.
Bengt-Göran Rosen tillhör Svenska Produktionsakademien som tillsammans med arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen är grundare av projektet. Projektet är även en del av det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030, som stöds av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Innan sommaren beviljade Vinnova tio miljoner kronor i finansiering.

Nästa steg är att attrahera deltagare. Bengt-Göran Rosen tror att det holistiska perspektivet kommer att vara en central del. Genom att visa på variationen av områden som dessa kompetenser kan appliceras på är målet att nå en bred bas av sökande. Primärt civilingenjörer, studenter och yrkesverksamma, men även personer inom andra relevanta utbildningar. Projektet arbetar aktivt med ett jämställdhetsperspektiv och hoppas att många kvinnor söker in.
Anders Jörnesten, departementssekreterare vid Utbildningsdepartementet, är mycket positiv till satsningen och menar att komptensfrämjande projekt är centrala för att Sverige ska förbli konkurrenskraftigt.

– Vidareutbildning är ofta en självklar del inom andra områden såsom vården, men det måste också bli en del av ingenjörssektor. Om företag ska kunna fortsätta sin innovationsutveckling är det viktigt att både studerande och yrkesverksamma har möjlighet att spetsa sin kompetens.

Vidare poängterar han hur satsningen kan komma att fungerar som en viktig inspirationsfaktor.

– Lärosäten som ännu inte är kopplade till projektet kan ta del av konceptet och utveckla sina verksamheter. Detta leder på så sätt till en positiv dominoeffekt på flera fronter.

Enligt Bengt-Göran Rosén kommer Civilingenjör 4.0 kontinuerligt att leverera kurser under perioden 2017-2021. Projektet kommer även ta fram minst en sammanhållen utbildning, både för högskolorna samt industrin, som planeras starta senast 2019. Han uppmanar fler intressenter att engagera sig i projektet.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Mer om

Finansiering: 10 miljoner kronor från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova

Tidsplan: 2017-2021

Målgrupp: Civilingenjörer (studenter och examinerade) samt individer med andra relevanta utbildningar.

Mer om de strategiska samverkansprogrammen

Samverkansprogrammen ska bidra till att möta flera av de samhällsutmaningar vi står inför. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi hittas nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb.

De fem samverkansprogrammen är:

- Nästa generations resor och transporter
- Smarta städer
- Cirkulär och biobaserad ekonomi
- Life science
- Uppkopplad industri och nya material