Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Fler kvinnor i byggbranschen

Publicerad

På den internationella kvinnodagen presenterade bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson regeringens nya mål för en jämställd bygg- och anläggningsbransch. Han gjorde det i samband med ett besök hos Hentverkarna, ett program för kvinnliga snickarlärlingar.

  • Kvinna vid bord med skiva och byggverktyg

    Ikano bostads initiativ Hentverkarna

    Foto: Cecilia Tollefeldt/Regeringskansliet

  • Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson sittandes vid ett bord med kvinnliga lärlingar

    Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i samtal med lärlingar i initiativet Hentverkarna.

    Foto: Cecilia Tollefeldt/Regeringskansliet

Regeringens mål är att minst 25 procent av de som nyanställs inom bygg och anläggningsbranschen år 2030 är kvinnor. Idag är färre än en av tio kvinnor inom bygg- och anläggningsbranschen.


– Situationen i bygg- och anläggningsbranschen är problematisk. Vittnesmål visar att kvinnor i branschen fortfarande möter trakasserier, övergrepp, machokultur och destruktiva maktstrukturer. Att komma till rätta med den osunda arbetsplatskulturen är dessutom en nyckelfråga för branschen, som har stora problem med att attrahera tillräckligt mycket arbetskraft, säger Peter Eriksson.

Hentverkarna är ett projekt som syftar till att just bredda rekryteringsbasen för branschen. Programmet pågår i tre och ett halvt år och består både av teori och praktik för deltagarna som har en mycket varierad bakgrund. Lönen ökar gradvis från en lärlingslön till en tillsvidareanställningslön. Efter avslutat projekt får deltagarna en tillsvidareanställning inom företaget.

– Hentverkarna är ett spännande initiativ från Ikano Bostad. Det stora intresset visar att det finns många kvinnor som är intresserade av att jobba i branschen om bara arbetsmiljön tas på allvar. Jag ser fram emot att den förändrade kulturen nu sprider sig, säger Peter Eriksson.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.