Artikel från Utrikesdepartementet

Nytt svenskt stöd till mekanism för ansvarsutkrävande i Syrien

Publicerad

Regeringen har beslutat att bidra med 3,5 miljoner kronor till FN:s mekanism för allvarliga internationella brott i Syrien; International, Impartial and Independent Mechanism, IIIM.

Mekanismen arbetar för att säkerställa ansvarsutkrävande i krigets Syrien genom att samla in och analysera bevisning för att förbereda för åtal för allvarliga internationella brott såsom krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som begåtts sedan mars 2011. Bevisningen kan sedan användas i nationella, regionala eller internationella domstolar som har möjlighet att ställa misstänkta förövare inför rätta.
Konflikten i Syrien har pågått i mer än sju år och vi ser nästan dagligen fruktansvärda övergrepp, våld och en brist på respekt för internationell rätt av de stridande parterna. Sedan krigets utbrott har Sverige arbetat aktivt för att se till att konflikten får en fredlig lösning och för att de brott som begås inte möts med straffrihet - ansvarsutkrävande krävs för att uppnå rättvisa och hållbar fred för det syriska folket.