Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Statsrådsberedningen

OECD tar över värdskapet för Global Deal

Publicerad

Statsminister Stefan Löfven träffade den 9 november 2018 Angel Gurría, chefen för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, för att lämna över värdskapet för initiativet Global Deal.

Stefan Löfven och Angel Gurría
Statsminister Stefan Löfven träffade den 9 november 2018 Angel Gurría, chefen för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, för att lämna över värdskapet för initiativet Global Deal. Foto: OECD

Statsministerns initiativ Global Deal for Decent Work and Inclusive Growth är en satsning för social dialog och bättre villkor på arbetsmarknaden globalt. Initiativet handlar om att globaliseringens fördelar och vinster ska komma fler till del och att utmaningarna på den globala arbetsmarknaden ska hanteras gemensamt. Satsningen syftar till att skapa bättre löner, bättre arbetsvillkor, ökad jämställdhet och mer jämlikhet för arbetare runt om i världen. I centrum står social dialog, som så framgångsrikt har hjälpt exempelvis oss i Skandinavien att bygga starka samhällen.

Initiativet har på några få år växt till att samla närmare 100 aktörer från hela världen; regeringar, företag och organisationer. OECD som, tillsammans med ILO och regeringen, var med och lanserade Global Deal 2016, blir nu värdorganisation för verksamheten.

Den nya stödenheten kommer att bestå av sex personer, varav två personer är sekonderade från ILO. Arbetet kommer att vara fokuserat på att ge stöd åt Global Deals medlemmar samt att stärka och nå ut med kunskaperna om social dialog.

Genvägar