Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Justitiedepartementet

Regeringen vidtar flera åtgärder för att motarbeta våldsbejakande extremism

Publicerad

Bland åtgärderna finns både ökade anslag till berörda myndigheter, och flera förändringar när det gäller lagstiftningen.

  • Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, som har till uppgift att bekämpa våldsbejakande extremism, har fått ökade anslag.
  • Sedan drygt ett år tillbaka finns Center mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande rådet. CVE kan bland annat stötta kommunerna i deras arbete mot våldsbejakande extremism.
  • Flera straffskärpningar har införts mot till exempel grova våldsbrott och mot vapenbrott.
  • Lagförslagen när det gäller datalagring syftar till att ge de brottsbekämpande myndigheterna möjlighet att kartlägga individer som utgör en fara för samhället.
  • Förbud mot samröre med en terroristorganisation är ytterligare ett lagförslag som regeringen kommer att gå fram med i närtid.

Den 16-17 maj besöker justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Borlänge och Ludvika för att diskutera med olika aktörer hur man kan arbeta förebyggande mot högerextremism.

– Besöket i Borlänge och Ludvika är viktigt för att vi där har sett en stärkning av de högerextrema och nazistiska rörelserna, och nu vill vi se på plats hur kommunerna aktivt arbetar mot de här rörelserna, säger Morgan Johansson.

Pressmeddelande: Morgan Johansson besöker Ludvika och Borlänge