Granskning av Sverige avseende mänskliga rättigheter

Publicerad

Sveriges generella efterlevnad av de mänskliga rättigheterna granskas regelbundet inom ramen för FN:s Universal Periodic Review (UPR). Den 14 oktober 2019 ska Sverige lämna en rapport.

Ett 50-tal organisationer från civilsamhället deltog i sakråd i Regeringskansliet, med anledning av att Sveriges efterlevnad av mänskliga rättigheter granskas inom ramen för FN:s Universal Periodic Review (UPR).
Ett 50-tal organisationer från civilsamhället deltog i sakråd i Regeringskansliet, med anledning av att Sveriges efterlevnad av mänskliga rättigheter granskas inom ramen för FN:s Universal Periodic Review (UPR). Sakrådet hölls den fjärde september. Foto: Regeringskansliet

Vad är Universal Periodic Review (UPR)?

Universal Periodic Review (UPR) innebär en återkommande granskning av situationen vad avser mänskliga rättigheter i samtliga medlemsstater i FN. Till skillnad från sedvanlig konventionsgranskning i FN:s granskningskommittéer utförs den inte av opolitiska experter utan av andra stater.

UPR-granskningen är bred och omfattar i stora drag samtliga centrala konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter. Alla frågor med bäring på mänskliga rättigheter kan lyftas under granskningen.

På vilket sätt granskas Sverige?

I samband med en dialog med medlemsstaten ges ett flertal  rekommendationer som den granskade staten kan acceptera eller notera (vilket innebär att de inte accepteras). Den senaste granskningen av Sverige, som var den andra i ordningen, ägde rum i januari 2015. Sverige fick 208 rekommendationer, varav flera överlappade varandra, och accepterade 154 av dessa.

Hur ser tidplanen ut?

Inom ramen för den tredje cykeln av UPR-processen ska Sverige lämna en rapport till FN senast den 14 oktober 2019 om uppföljningen av de rekommendationer som Sverige fick i januari 2015. En delegation från Sverige ska även delta i en dialog om detta i Genève den 27 januari 2020. 

På vilket sätt involveras det civila samhället?

Ett informationsmöte för ett flertal organisationer i det civila samhället hölls i Regeringskansliet den 29 april 2019.

Ett sakråd hölls den fjärde september 2019.

Ytterligare sakråd planeras inför dialogen.

 

Notering

Vid publiceringsdatumet för artikeln var inlämningsdatum för rapporten den första oktober. Detta har nu ändrats till den 14 oktober.