Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Artikel från Finansdepartementet

Ökad jämställdhet och mångfald krävs för en tryggare byggbransch

Publicerad

Olyckor och diskriminering inom byggbranschen är ett strukturellt problem som måste bemötas med kulturförändringar, proaktivitet och ledarskap. Det var en del av det som framfördes när bostadsminister Per Bolund samlade representanter för byggbranschen och berörda myndigheter för att diskutera en tryggare byggbransch. Särskilt fokus var på att förhindra allvarliga olyckor och att motverka diskriminering.

Forskning visar att maskulina normer, s.k. machokultur, kan relateras till risker och säkerhetsarbete, särskilt i mansdominerade yrken med hög andel olyckor och dödsolyckor – däribland byggbranschen. Som del av regeringens arbete med att förhindra arbetsrelaterade dödsolyckor bjöd bostadsministern in branschen och myndigheter för att tillsammans diskutera hur en tryggare arbetsmiljö kan skapas, både vad gäller jämställdhet och säkerhet.

-  Det är oerhört värdefullt att kunna diskutera problemen direkt med de personer som arbetar i och med dessa miljöer, både vad gäller arbetskulturen och systemen. Att förlegade manliga normer drabbar säkerhetsarbetet och att personal diskrimineras är oacceptabelt. Byggbranschen behöver mer jämställdhet och mångfald, säger bostadsminister Per Bolund.

Under samtalet diskuterades både konsekvenser av en otrygg arbetsmiljö och vad som krävs för att bemöta problemen. Bland annat belyste deltagarna ökad mångfald, en kultur där incidentrapportering belönas och där incidenter följs upp, vikten av ledarskap och en ökad kunskap om bl.a. diskrimineringslagstiftningen upp som centralt för tryggare arbetsmiljöer. Uppnås inte detta riskeras branschens långsiktiga kompetensförsörjning – kvinnor och unga måste både attraheras till branschen och vilja stanna kvar. Men man är även överens om att det görs mycket som ger effekt, till exempel känner sig färre kvinnor trakasserade nu jämfört med 2013.

Under diskussionen framfördes även uppmaningar till regeringen om det fortsatta arbetet.

- Jag fick med mig flera viktiga inspel, bland annat vad gäller proaktivitet, utbildning och tillsyn. Vi kommer nu gå vidare och se vad vi kan göra från politiskt håll. Problem av detta slag kräver samordnade insatser på alla nivåer, säger Per Bolund.

Vid mötet deltog förutom Per Bolund representanter för Finansdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, uppropet #sistaspikenikistan, Kvinnors Byggforum, Diskrimineringsombudsmannen, NCC Building Sweden, Sveriges Byggindustrier, Peab AB, Skanska i Sverige, Byggcheferna, SEKO, Byggherrarna, Byggnads, Svensk byggtjänst, JM, Arbetsmiljöverket och Installatörsföretagen.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.