Artikel från Socialdepartementet

Cancerstrategin fyller 10 år

Publicerad

Svensk cancervård ligger långt fram i världen när det gäller behandlingsresultat. Den nationella cancerstrategin som nu fyller 10 år är ett viktigt bidrag till de svenska framgångarna och det uppmärksammades stort måndag 3 februari.

Foto: Emelie Otterbeck

Sveriges befolkning lever allt längre, därför blir också antalet fall av cancer fler. Det ställer ökade krav på sjukvården. Cancervården har gjort stora framsteg, mycket tack vare att Sverige för tio år sedan antog en nationell cancerstrategi. Syftet var och är att få en mer sammanhållen och effektiv cancervård. Måndag 3 februari uppmärksammades det med ett stort jubileum med bland andra inbjudna patientföreträdare och representanter ur sjukvården, tjänstemän och förtroendevalda. H.K.H. Kronprinsessan Victoria delade ut priser och socialminister Lena Hallengren talade.

-Strategin är ett viktigt verktyg och är ett bra exempel på hur vi kan arbeta tillsammans nationellt, regionalt och lokalt för att göra sjukvården bättre och mer jämlik, säger socialminister Lena Hallengren.

Samtidigt som strategin antogs beslutades också om inrättandet av sex regionala cancercentrum (RCC). RCC har till uppgift att leda det regionala arbetet med att genomföra de förändringar inom cancervården som krävs för att den nationella cancerstrategins mål ska kunna uppnås. Regionalt Cancercentrum (RCC) arbetar utifrån strategin tillsammans med regionerna för att skapa en mer patientfokuserad, jämlik och tillgänglig cancervård. Regeringen har nu beslutat att cancerstrategin ska uppdateras varje år.

Det finns fem övergripande mål för den nationella cancerstrategin:

  • Minska risken för insjuknande i cancer.
  • Förbättra kvaliteten i omhändertagandet, utifrån ett tydligt patientperspektiv.
  • Förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten efter en cancerdiagnos.
  • Minska regionala skillnader i överlevnadstid.
  • Minska skillnader mellan olika befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid.
Foto: Emelie Otterbeck