Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Ingen enighet om långtidsbudgeten på EU:s toppmöte

Publicerad Uppdaterad

Stats- och regeringscheferna från de 27 EU-länderna möttes i Bryssel på torsdag och fredag för att försöka komma överens om EU:s långtidsbudget för åren 2021 till 2027. Mötet avslutades utan att EU-ledarna nådde en överenskommelse.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– För oss har det varit viktigt att Sveriges EU-avgift ska hållas nere. De förslag som har lagts fram är inte tillräckligt bra. Vissa framsteg har gjorts men tyvärr står vi fortfarande långt ifrån varandra, sade statsminister Stefan Löfven efter mötet.

– Budgetens nivå är fortfarande för hög och våra rabatter för låga. Om detta är vi helt överens om med våra likasinnade länder Danmark, Nederländerna och Österrike.

Ledarna ska vid ett senare tillfälle återuppta diskussionerna om hur stor budgeten ska vara, hur pengarna ska fördelas på olika utgiftsområden och varifrån pengarna ska komma.

Statsminister Stefan Löfven representerade Sverige på mötet i Bryssel.

Webb-tv: Toppmöte om EU:s långtidsbudget

Webb-tv: Hans Dahlgren om de kommande budgetförhandlingarna i EU

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Regeringens arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål. Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Stefan Löfven representerar Sverige.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.