Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

180 miljoner avsätts för sommarjobb till ungdomar 2020

Publicerad

För att förbättra ungdomars framtida möjlighet till inträde på arbetsmarknaden har regering avsatt 180 miljoner kronor under 2020 för att stärka kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar.

Regeringen har under den senaste tiden presenterat ett flertal åtgärder som stärker förutsättningarna för att möta en ökad arbetslöshet. En viktig åtgärd är att se till att ungdomars framtida möjlighet till inträde på arbetsmarknaden säkras. I vårändringsbudgeten har regeringen därför avsatt 180 miljoner kronor under 2020 för att stärka kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar.

Satsningen riktar sig till ungdomar som avslutat årskurs nio, ungdomar i gymnasieutbildning och till ungdomar som samma år har avslutat sin gymnasieutbildning samt ungdomar som är föremål för insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Ungdomar som annars kan ha svårt att finna sommarjobb på egen hand ska prioriteras.

Det är Arbetsförmedlingen som är ansvarig myndighet för att fördela pengarna. Myndigheten ska fördela medlen till kommunerna med kravet att detta inte inverkar på tillkomsten av redan planerade sommarjobb. Avsikten är att Arbetsförmedlingen ska hantera handläggningen på samma sätt som de statliga medel som fördelades till kommunerna för sommarjobb 2017 och 2018.