Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Regeringsbeslut: Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Tanzania

Publicerad

Den 30 januari beslutade regeringen om en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Tanzania.
Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor
för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Ladda ner:

Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet, liksom i Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och klimatavtalet från Paris.

Strategin ska gälla under perioden 2020-2024 och omfattar sammantaget 3000 MSEK.