Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Forskning, utbildning och transparens viktigt för utveckling av AI

Publicerad

Den fortsatta utvecklingen av artificiell intelligens (AI) var en av frågorna som diskuterades på Nationella innovationsrådets digitala möte den 5 november under ledning av statsminister Stefan Löfven. 

 • Samuel Engblom stå med en kaffekopp i handen och pratar med en kvinna.

  Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO och ledamot i Nationella innovationsrådet. Bilden är från ett tidigare möte i Innovationsrådet.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Staffan Truvé står lutande och pratar med en kvinna som skymtar i förgrunden

  Staffan Truvé, teknisk direktör Recorded Future och ledamot i Nationella innovationsrådet. Bilden är från ett tidigare möte i Innovationsrådet.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Närbild på Anne Lidgard

  Anne Lidgard, direktör på Vinnova, som inledningstalade på dagordningspunkten om AI.

  Foto: Anna Rex

Användningen och utvecklingen av AI i samhället har stor potential att förbättra våra liv, bidra till ökad konkurrenskraft och att möta samhällsutmaningarna. Å ena sidan gynnas utvecklingen av tekniken genom förbättrade nationella och internationella samverkansformer mellan samhällssektorerna. Å andra sidan finns i denna teknikutveckling också utmaningar som måste hanteras på såväl nationell som internationell nivå. Här måste man se till att de lagar, regleringar och standarder som utvecklas värnar innovation, samhällssäkerhet, integritet och jämställdhet. 

Diskussionen om AI inleddes med externa talare. En av dem var Anne Lidgard, direktör på Vinnova som gav sina perspektiv på vad som är viktigt för att fortsätta med en ansvarsfull utveckling av AI. På frågan om vad hon ser som särskilt viktigt i utvecklingen AI framöver svarar Anne Lidgard:

– Ett intelligent och ansvarsfullt tillämpande av AI kommer vara nyckeln till en stor del av den svenska innovationskraften, men det förutsätter vissa grundläggande aspekter på kort och medellång sikt: bredare satsningar på utbildning som avmystifierar AI, investeringar i datainfrastruktur, tydligare regler för delning av data och det behövs en bred politisk samsyn för ett hållbart framtida samhälle.

Rådsledamoten Staffan Truvé, teknisk direktör Recorded Future, som arbetar med utveckling av AI påpekar att för att AI ska fortsätta utvecklas och nyttiggöras i Sverige är forskning och utbildning två viktiga delar.

– Vi måste fortsätta stödja grundforskning . Och vi behöver satsa betydligt mer på tillämpad forskning, med aktiv medverkan av företag och offentlig sektor. Utöver det behövs också satsningar på universitetsutbildningen inom AI, både inom tekniska, ekonomiska och humanistiska områden. Även vidareutbildningar för ingenjörer som behöver en "AI-påbyggnad".

Staffan Truvé lyfter också fram vikten av några större "månlandarprojekt" som kombinerar tillämpad forskning med att faktiskt bygga nya, riktiga AI-baserade system, till exempel inom utbildning, hälsa- och sjukvård eller cybersäkerhet. 

Kunskap och förståelse ger tillit

Utveckling av AI kan få stor påverkan på hela samhället och det är viktigt att ha både medborgare, företag och organisationer hänger med i utvecklingen. Det förutsätter att arbetet med utveckling av AI är transparent.

Rådsledamoten Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO, deltog också i mötet. På frågan om vad som är viktigt ur ett samhällsperspektiv säger han:

– Utöver kompetensen att utveckla AI och kunskaper för att använda den på bästa sätt krävs även tillit. Idag mystifieras ibland algoritmerna på ett sätt som gör att de framstår som mer ogenomträngliga än vad de egentligen är. Vi behöver skapa begriplig transparens som gör att medborgare, medarbetare och kunder förstår hur data bearbetas och vad den kan användas till. Då ökar tilliten samtidigt som fler kan bidra till att utveckla samspelet mellan människa och maskin.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.