Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

Publicerad

I höstbudgeten aviserade regeringen ett förslag om utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el. Förslaget, som är en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna, skickas nu på remiss av Finansdepartementet.

Regeringen går nu vidare i arbetet med att ge solelen bättre villkor. Genom det remitterade förslaget får fler aktörer som producerar el möjlighet till fullständig skattebefrielse för sådan el som förbrukas där den framställs.

Förslaget i promemorian innebär att det nuvarande undantaget från skatteplikt för egenproduktion av el ibland annat mindre solanläggningar utvidgas genom höjda effektgränser. Effektgränserna föreslås efter höjningarna vara 500 kilowatt för elektrisk kraft som framställs från sol, 250 kilowatt för elektrisk kraft som framställs från vind eller vågor och 100 kilowatt i övriga fall. 

I promemorian föreslås även att den befintliga skattenedsättningen i form av avdrag i deklarationen för egenproducerad förnybar el, inklusive solel, utvidgas till fullständig skattebefrielse. Effektgränserna för skattenedsättningen i form av avdrag höjs på motsvarande sätt som effektgränserna för undantaget från skatteplikt.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Förändringen beräknas minska statens skatteintäkter med 18 miljoner kronor 2021 och därefter 35 miljoner kronor per år.

Finansdepartementet skickar nu förslaget på remiss till den 20 januari 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.