Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Elektrifieringskommissionens arbete har startat

Publicerad

Igår höll Elektrifieringskommissionen, vars uppdrag går ut på att påskynda elektrifieringen av transportsektorn, sitt första möte. Regeringen ökar nu tempot i elektrifieringen av transportsektorn för att nå klimatmålen och fasa ut fossila bränslen. Elektrifieringskommissionen är en viktig del i det arbetet.

Porträttfoto på infrastrukturminister Tomas Eneroth som är ordförande i Elektrifieringskommissionen.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth är ordförande i Elektrifieringskommissionen. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Under hösten tillsatte regeringen en elektrifieringskommission med ett uppdrag på två år. Igår, på det första mötet, drog infrastrukturminister Tomas Eneroth upp ramarna för arbetet de kommande två åren. Dessutom bidrog kommissionens ledamöter med sina perspektiv och hur de kan bidra med att påskynda elektrifieringen.

- Arbetet med elektrifiering är avgörande för att klara av transportsektorns gröna omställning och för att nå klimatmålen. Här har kommissionen en viktig roll som rådgivande åt regeringen och jag ser fram emot att starta arbetet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth. 

Kommissionens arbete kommer att innefatta alla former av elektrifiering för person- och godstransporter inom samtliga trafikslag. I uppdraget ingår att identifiera åtgärder som kan vidtas för att öka takten i elektrifieringen på transportområdet.

En av de mest prioriterade frågorna framöver blir att få en handlingsplan för elektrifieringen av vägar på plats samt att ta fram genomförandeplaner för de regionala elektrifieringspiloterna. Elektrifieringspiloterna ska leda till att laddstationer för lastbilar byggs i de områden som blir först med att elektrifiera sina regionala lastbilstransporter.

- Det finns drygt en miljard avsatt för laddinfrastruktur för tunga fordon under de kommande åren och i det arbetet kommer elektrifieringskommissionen att ha en roll för att se till hur piloterna skapas och skalas upp så att den här infrastrukturen kommer på plats snabbt. Självklart ska vi också titta på hur vi ska arbeta med sjöfarten och flygets elektrifiering och även kring olika tekniker för elektrifiering, avslutar Tomas Eneroth.

Fakta

Elektrifieringskommissionen är rådgivande till regeringen, men har också regeringens uppdrag att påskynda elektrifieringen och bidra med förslag på åtgärder som de eller andra aktörer kan genomföra.
Kommissionen består av 16 ledamöter och Tomas Eneroth som ordförande. Ledamöterna är representanter från politiken, näringslivet, forskningsinstitut och offentlig sektor.