Innehållet publicerades under perioden

-

Jennie Nilsson har entledigats, landsbygdsminister

-
Artikel från Näringsdepartementet

Fisket med Storbritannien och handelsfrågor på EU-möte

Publicerad

När EU:s fiske- och jordbruksministrar möts via video 25 januari kommer de bland annat att diskutera fiskemöjligheter för bestånd som delas med Storbritannien och handelsrelaterade jordbruksfrågor. Sveriges landsbygdsminister Jennie Nilsson representerar Sverige på videomötet.

Sveriges landsbygdsminister Jennie Nilsson står och pratar in i en kamera inför ett möte i ministerrådet.
Sveriges landsbygdsminister Jennie Nilsson representerar Sverige på videomötet. Foto: Sveriges EU-representation.

Ordförandeskapets planering

Det portugisiska ordförandeskapet, som tog över vid årsskiftet, inleder mötet med att berätta om sina prioriteringar på jordbruks- och fiskeområdet för det kommande halvåret. På jordbruksområdet handlar det bland annat om att slutföra förhandlingarna om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och på fiskeområdet kommer ordförandeskapet att arbeta för att genomföra de beslut och uppföljningar som är nödvändiga efter brexit.

Fisket med Storbritannien

Vid den senaste förhandlingen av fiskekvoter saknades ett avtal med Storbritannien om relationen efter brexit, därför antogs endast provisoriska kvoter för årets första tre månader för de gemensamma bestånden.

EU och Storbritannien behöver nu komma överens om totala fångstmängder och övriga detaljer för de gemensamma fiskemöjligheterna för 2021 och för vissa djuphavsarter för perioden 2021–2022. På mötet ska ministrarna diskutera riktlinjer inför kommande samråd med Storbritannien.

Regeringens övergripande åsikt är att vetenskaplig rådgivning ska utgöra grunden för beslut om fiskekvoter och att fisket ska vara miljömässigt hållbart på sikt. Regeringen vill därför att EU och Storbritannien ska sträva efter långsiktiga gemensamma strategier för de delade bestånden.

Jordbruk och handel

Kommissionen kommer även informera medlemsländerna om frågor kopplade till handeln med jordbruksprodukter, bland annat om de fortsatta jordbruksförhandlingarna i WTO och om pågående förhandlingar av frihandelsavtal.

Under videomötet kommer kommissionen också presentera en uppdaterad analys av hur nuvarande och framtida frihandelsavtal påverkar jordbrukssektorn. EU är världens största exportör och importör av livsmedel och jordbruksprodukter och har de senaste åren slutit flera frihandelsavtal, bland annat med Vietnam, Kanada och Japan.

Ministrarna kommer under mötet dessutom att få en uppdatering om läget i förhandlingarna om reformerna för den gemensamma jordbrukspolitiken som nu pågår.

Sveriges landsbygdsminister Jennie Nilsson representerar Sverige på videomötet.

Producerat av EU-representationen

Mer om videomötet 25 januari

Portugisiska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.