Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Klart med förlängd korttidspermittering till halvårsskiftet inför att ansökningarna öppnar

Publicerad

Regeringen har i dag utfärdat en lag så att den förstärkta nivån i stödet för korttidsarbete kommer att ligga kvar fram till halvårsskiftet. Därmed kan företag fortsätta att korttidspermittera upp till 80 procent även under maj och juni. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Under förlängningen kommer den så kallade subventionsgraden, det vill säga hur stor andel av kostnaden som staten står för, fortsatt att vara förstärkt till 75 procent.

Initiativet att förlänga stödet ytterligare togs av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna i riksdagens finansutskott i förra veckan i samband med beredningen av förslaget att förlänga stödet till och med april. Förlängningen gjordes direkt i riksdagen för att förlängningen maj-juni skulle kunna träda i kraft innan Tillväxtverket öppnar för ansökningar igen 29 mars. På så sätt kommer det inte uppstå något glapp i utbetalningen av stödet mellan stödmånaderna december-april och den senaste förlängningen, maj-juni.

Från och med på måndag den 29 mars kommer företagen kunna söka om korttidsstöd för månaderna december 2020 till och med juni 2021.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.