Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Artikel från Miljödepartementet

Förslag om utökat mellanlager för kärnbränsle och kärnavfall har skickats på remiss

Publicerad

Regeringen skickade i går en remiss till SKB, Svensk kärnbränslehantering, berörda kommuner och andra berörda av de ärenden som gäller hanteringen av använt kärnbränsle och kärnavfall.

Det förslag som remitterats handlar om att fatta beslut om mellanlager för slutförvar (Clab) separat från ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle. 

– Regeringen arbetar prioriterat med att förbereda ett beslut för slutförvaret av Sveriges använda kärnbränsle. Men redan nu finns det en risk att det inte kommer finnas ett beslut som hunnit träda laga kraft innan mellanlagret blir fullt. För att inte sätta oss i den situationen ser vi att det är nödvändigt att dela upp beslutet för att säkra kapaciteten i mellanlagret, säger miljö- och klimatminister Per Bolund. 

Innan regeringen tar ställning i frågan vill regeringen få in synpunkter från alla berörda remissinstanser.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.