Artikel från Socialdepartementet

Restriktioner kvar i ytterligare två veckor

Publicerad

Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade idag på en pressträff sin förnyade bedömning av den aktuella bilden av smittspridning, sjukvårdsbelastning och påverkan på samhället. Smittspridningen är fortsatt mycket hög i Sverige och antalet bekräftat smittade av covid-19 fortsätter att öka. Smittspridningen bedöms ännu inte ha nått sin kulmen, men omikronvarianten ger en mildare sjukdom än tidigare varianter. Det innebär att en lägre andel av smittade drabbas av allvarlig sjukdom.

Om läget stabiliseras kan merparten av restriktionerna komma att avvecklas den 9 februari.

På pressträffen den 26 januari deltog socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Regeringen, tillsammans med berörda myndigheter fortsätter att noga följa utvecklingen både när det gäller smittspridningen, belastningen i hälso- och sjukvården och vaccinationstakten. Det gäller även följsamheten och effekten av de åtgärder som har vidtagits.

Baserat på den ökade smittspridningen och att antalet bekräftade fall inte mattas av, samt att trycket på vården fortsatt är hög, bedömer regeringen att de införda smittskyddsåtgärderna behöver ligga kvar i ytterligare två veckor.

Regeringen ser också ett behov av att förlänga det regeringsuppdrag till statliga myndigheter om att säkerställa att medarbetare som kan ska jobba hemifrån.

Restriktioner kan komma att avvecklas inom två veckor

Omikronvarianten ger en mildare sjukdom än tidigare varianter. Dessutom ger vaccination skydd mot allvarlig sjukdom och de allra flesta som tillhör riskgrupper har hunnit få en tredje dos vaccin, vilket ytterligare stärker skyddet mot svår sjukdom och minskar smittspridningen. Det innebär att en lägre andel av smittade drabbas av allvarlig sjukdom.

Folkhälsomyndigheten bedömer att nuvarande åtgärder bromsar smittspridningen. Men om läget har stabiliserats, om kulmen bedöms vara nådd och om vaccinationerna fortsätter i samma takt kan merparten av restriktionerna avvecklas från den 9 februari. Regeringen och de berörda myndigheterna kommer noggrant att följa läget och överväga vilka restriktioner det kan handla om och i vilken takt som avvecklingen kan ske. Regeringen och Folkhälsomyndigheten kommer att återkomma med närmare besked i nästa vecka.