Regeringen uppmanar svenska lärosäten och forskningsfinansiärer att avbryta samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus

Publicerad

Onsdagen den 2 mars höll utbildningsminister Anna Ekström en pressbriefing tillsammans med Hans Adolfsson, vice ordförande för Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF), och Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström, med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Regeringen fortsätter nu att driva på sanktioner mot Ryssland, stötta Ukraina och stärka Sverige.

Regeringen uppmanar till att kontakter och samarbeten mellan lärosäten och forskningsfinansiärer och statliga institutioner i Ryssland och Belarus omedelbart upphör och att inga nya kontakter eller åtaganden initieras. Det sa utbildningsminister Anna Ekström vid en pressbriefing under onsdagen.

Sverige fördömer å det kraftfullaste den oprovocerade, olagliga och oförsvarliga ryska invasionen av Ukraina. Rysslands agerande är en attack på den europeiska säkerhetsordningen och det är oerhört viktigt att de europeiska länderna står enade i solidaritet med Ukraina och det ukrainska folket. Universitet, högskolor och forskningsfinansiärer i Sverige har en viktig roll i att stå upp för kunskap, akademisk frihet, demokrati och mänskliga rättigheter och visa solidaritet med studenter och forskare i Ukraina.

I många utbildnings- och forskningssamarbeten finns det individuella kontakter mellan forskare i Sverige, Ryssland och Belarus. Många akademiker i Ryssland kritiserar också öppet landets agerande och det är viktigt att enskilda ryska och belarusiska forskare inte likställs med statliga institutioner. Regeringen utgår från att de svenska lärosätena och myndigheterna försäkrar sig om att eventuella individuella kontakter och samarbeten verkligen är lämpliga utifrån nationella och europeiska politiska ställningstaganden. Lärosäten och myndigheter uppmanas att särskilt beakta de säkerhetspolitiska aspekterna på samarbete inom olika ämnesområden. Sverige ska inte ha utbildnings- och forskningssamarbeten som stöttar den ryska statsledningen.

Regeringen rekommenderar lärosäten och övriga berörda myndigheter att ha en mycket strikt hållning vad gäller utbetalningar, hantering av ansökningar, genomförande av projekt, ingående av avtal och liknande som involverar ryska och belarusiska mottagare. Utgångspunkten är att kontakter och samarbeten med ryska och belarusiska statliga institutioner ska upphöra.

Regeringens ställningstaganden bygger på beslut och vägledning från EU och andra europeiska aktörer. Utbildningsdepartementet för en dialog med berörda myndigheter om hur regeringen bäst kan stödja lärosätena i frågor som rör den pågående konflikten och övriga frågor om säkerhetsrisker i samband med utbildnings- och forskningssamarbeten.