Artikel från Utrikesdepartementet

Tre åtgärder inom ramen för det biståndspolitiska miljö- och hållbarhetsarbetet

Publicerad

I anslutning till den internationella klimat- och miljöveckan Stockholm+50, presenterade biståndsminister Matilda Ernkrans vid en pressträff tre åtgärder som regeringen åtar sig att göra inom ramen för det biståndspolitiska miljö- och hållbarhetsarbetet. Det handlade om en ny strategi för klimat och miljö, om en fördubbling av det ekonomiska stödet till den globala miljöfonden (GEF) och om lanseringen av ett nytt program för att främja naturbaserade lösningar för en koldioxidsnål utveckling.

Regeringen kommer åta sig att:

1. Besluta om en ny strategi för klimat och miljö

Strategin omfattar 8 miljarder kronor över fem år mellan 2022-2026 och SIDA som biståndsmyndighet kommer få uppdraget att inom femårsstrategin stärka arbetet med tryggad livsmedelsförsörjning, havet och biologisk mångfald. Här läggs också ett större fokus på att möjliggöra finansiering från den privata sektorn via exempelvis lånegarantier, som minskar riskerna för den privata sektorn att investera i miljö- och klimatåtgärder och kan möjliggöra storskalig finansiering.

Pressmeddelande: Ny strategi för miljö, klimat och biologisk mångfald

2. Ge nytt ekonomiskt stöd till den Globala miljöfonden (GEF)

Globala miljöfonden är idag den största mellanstatliga fonden för miljö, klimat och utveckling och finansierar insatser över hela världen. Genom Sveriges nya åtagande om 4,1 miljarder kronor mellan 2022-2026 blir Sverige fondens fjärde största givare, och den största givaren per capita. Stödet är en fördubbling mot tidigare. 

3. Lansera ett nytt program på tema natur- och klimatinvesteringar

På högnivåmötet som biståndsministern leder under FN-mötet Stockholm+50, kommer Sverige tillsammans med Italien och Världsbankens klimatinvesteringsfonder att lansera programmet Nature, People and Climate Investment Program. Till programmet kommer Sverige att bidra med 200 miljoner kronor under en två-årsperiod. Programmet ska främja naturbaserade lösningar för en koldioxidsnål och motståndskraftig utveckling med en landskapsansats i fokus.