Artikel från Justitiedepartementet

Extrainsatt ministermöte om migration till EU

Publicerad

EU:s och Schengenassocierade länders migrationsministrar möttes i Bryssel den 25 november för ett extrainsatt möte. Bakgrunden är det ökade trycket längs migrationsrutterna. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard företrädde Sverige.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Migrationsminister Maria Malmer Stenergard företrädde Sverige när migration diskuterades vid ett extrainsatt ministermöte i Bryssel 25 november. Här ses också minister Fernando Grande-Marlaska Gomez från Spanien och minister Panagiotis Mitarachi från Grekland. Foto: Europeiska unionens råd

EU-kommissionen redogjorde för situationen längs framför allt den centrala Medelhavsrutten och presenterade den handlingsplan som nyligen togs fram. Under 2022 har de irreguljära passagerna vid centrala Medelhavet ökat med mer än 30 procent jämfört med samma tid förra året.

Ministrarna diskuterade situationen längs migrationsrutterna, utmaningarna och den gemensamma vägen framåt.

Producerat av EU-representationen

Kort pressträff med migrationsminister Maria Malmer Stenergard

Mer om det extrainsatta mötet om migration 25 november

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.