Artikel från Socialdepartementet

Tidig upptäckt viktigt i kampen mot prostatacancer

Publicerad

Under november månad uppmärksammas kampen mot prostatacancer i hela världen. Prostatacancer är den vanligaste cancerdiagnosen bland män, och regeringen ger medel till de regionala cancercentrumen för att stödja regionerna i arbetet med organiserad prostatacancertestning.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson berättar här om regeringens arbete på området.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.