Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sjukvårdsministern besöker Region Västerbotten

Publicerad

Den 10 april besöker sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson Umeå och Region Västerbotten. Under mandatperioden kommer sjukvårdsministern besöka alla regioner för att föra en dialog om hälso- och sjukvården i regionen och besöka dess verksamheter. Detta är det sjätte regionsbesöket som sjukvårdsministern genomför.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson kommer under sin resa till Umeå och Region Västerbotten att göra ett besök på Norrlands universitetssjukhus. Under förmiddagen besöker ministern Barn- och ungdomscentrum och Medicincentrum för möten med personal och verksamhetsledning.

Under eftermiddagen kommer sjukvårdsministern att träffa regionledningen för att diskutera aktuella politiska frågor samt ta del av arbetet med omställningen till god och nära vård.

Det kommer att finnas tid för media. För mer information och intervjuförfrågningar kontakta pressassistent Matilda Anttonen.

Sjukvårdsministern besöker Sveriges regioner

Några av regeringens högsta prioriteringar inom hälso- och sjukvården är vård i tid och jämlik vård i hela landet. En långsiktig utveckling av hälso- och sjukvården grundas bäst i dialog mellan berörda aktörer. Syftet är att stärka hälso- och sjukvårdens förutsättningar att erbjuda en god och jämlik vård som utgår från behovsprincipen. För att säkerställa detta behöver det under den närmaste tioårsperioden ske en omfattande utbyggnad av primärvård så att en större andel av hälso- och sjukvården utgörs av primärvård. Vidare krävs en välfungerande kompetensförsörjning och god tillgänglighet.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson planerar att besöka alla Sveriges regioner under mandatperioden. Under sitt besök kommer ministern att hålla en hälso- och sjukvårdsdialog med regionledningen samt att besöka olika verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Nästa besök går till Region Gotland den 29 maj.

Presskontakt

Matilda Anttonen
Pressassistent hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1143609
e-post till Matilda Anttonen
Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...