Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens första 100 dagar: Skolan

Publicerad

Skolan är ett prioriterat område för regeringen. Området är också ett av de samarbetsprojekt som regeringspartierna har med samarbetspartiet Sverigedemokraterna för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem. Till grund för samarbetet ligger Tidöavtalet. När de första 100 dagarna nu har gått är en hel del åtgärder inom området gjorda, och fler är på gång.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

På en pressträff den 20 januari presenterade regeringen en nyhet:

Nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Regeringen vill stärka professionen hos rektorer, lärare och förskollärare, öka yrkenas attraktionskraft och utveckla undervisningens kvalitet. Därför planerar regeringen att besluta om en proposition där ett nationellt professionsprogram föreslås. Professionsprogrammet föreslås att dels bestå av en nationell struktur för kompetensutveckling, vilket innebär att det ska finnas ett strukturerat utbud av kompetensutveckling av hög kvalitet under rektorers, lärares och förskollärares hela yrkesliv. Dels ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare och legitimerade förskollärare, vilket medför en möjlighet att ansöka om meriteringsnivå. Det är ett sätt att utveckla och förtydliga lärares och förskollärares kompetens och karriärvägar.

Genomförda åtgärder inom skolområdet

Regeringen har genomfört flera åtgärder:

 • Satsat 600 miljoner kronor för att öka tillgången till speciallärare, specialpedagogiska insatser och särskilda undervisningsgrupper under 2023.
 • Satsat 685 miljoner kronor för att under 2023 för att öka tillgången till läromedel av hög kvalitet.
 • Satsat 100 miljoner kronor 2023 för att kunna erbjuda lovskola även till yngre elever än tidigare.
 • Satsar på en ny kortare kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för akademiker i syfte att få fler akademiker att söka till läraryrket.
 • Stärkt kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen i lärarutbildningarna genom övningsskolor.
 • Ökat anslaget till Läslyftet med 5 miljoner kronor 2023.

På gång inom samarbetsprojekt Skola

Inom området är följande åtgärder på gång:

 • Första steg för att öka undervisningstiden i innehållstunga ämnen genom att revidera timplanerna och avskaffa elevens val.
 • Steg för att utöka undervisningstiden i lågstadiet med en timme.
 • Skärpt tillsyn och granskning av skolor med riskbild avseende extremism och islamism.

Mål för samarbetsprojektet Skola

 • Lyfta kunskapsresultaten i den svenska skolan, såväl generellt som för de elever som behöver extra stöd eller som kan gå fortare fram.
 • Varaktigt stärka tryggheten och arbetsron i skolan.
 • Utveckla rätten att välja skola och tillvarata mångfalden av utförare, och samtidigt kraftigt minska utrymmet för aktörer med kvalitetsbrister.
 • Ge skolan i hela Sverige likvärdiga förutsättningar och stärka verksamhetens kvalitet.
 • Höja läraryrkets status och förbättra arbetsvillkoren.
Laddar...