Hoppa till huvudinnehåll

Ingen ska riskera liv eller hälsa på jobbet

Publicerad

Onsdag den 29 november bjöd regeringen in myndigheter och arbetsmarknadens parter till arbetsmiljöforum. Forumet fokuserade denna gång på den utvidgade nollvisionen - att ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet. På mötet deltog Bengt Järvholm, professor vid Umeå Universitet, för att presentera kunskapssammanställningar på området.

  • Martin Andreasson, statssekreterare till jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

    Martin Andreasson, statssekreterare till jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

    Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

  • Bengt Järvholm, professor vid Umeå Universitet.

    Bengt Järvholm, professor vid Umeå Universitet.

    Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

Ingen ska behöva dö på sitt arbete, men ingen ska heller behöva dö av sitt arbete. Det framgår av regeringens arbetsmiljöstrategi som gäller mellan 2021–2025. Det handlar om en nollvision både mot arbetsplatsolyckor som leder till död men också mot arbetsrelaterad dödlighet på grund av till exempel längre sjukdom, cancer och suicid.

Bengt Järvholm, professor vid Umeå Universitet, gästade arbetsmiljöforum och presenterade kunskapssammanställningar om arbetsplatsrelaterad dödlighet. Dödsfallen i arbetslivet är vanligast bland små företag. Mer än hälften av alla dödsolyckor i arbetet sker i företag som har mellan 0–19 anställda. Det kan vara egenföretagare eller mindre entreprenörer men som jobbar på större arbetsplatser, exempelvis stora industrier.

– Sammanställningarna är en viktig del i för att bedöma om det tillkommit kunskap i nya områden men även för att belysa vad forskningen säger om det förebyggande arbetet när det kommer till arbetsrelaterade dödsfall utifrån ett systemperspektiv, säger Martin Andreasson, statssekreterare till jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Arbetsmiljöverket presenterade vilka åtgärder myndigheten planerar som kan kopplas till kunskapssammanställningarna.

Arbetsmiljöforum

På regeringens arbetsmiljöforum diskuteras pågående och planerade åtgärder inom ramen för arbetet med arbetsmiljöstrategin tillsammans med arbetsmarknadens parter och myndigheterna på arbetsmiljöområdet, inkl. myndigheternas åtgärdsplaner. Andra departement och myndigheter liksom forskare och andra experter kan medverka vid behov.

Laddar...