Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var han energi- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var han energi- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Debattartikel från Arbetsmarknadsdepartementet

Nu måste vi stoppa dödsfallen på jobbet

Publicerad

Debattartikel publicerad i Aftonbladet den 4 mars 2019.

Varje vecka dör någon till följd av sitt arbete. Bara hittills i år har tolv personer omkommit på jobbet.

Inget annat än en nollvision kan gälla för dödsfall i arbetet. Att förhindra dödsolyckor är en viktig prioritering för regeringen.

Under förra mandatperioden förstärkte vi resurserna till arbetsmiljöpolitiken med mer än 100 miljoner kronor årligen. Efter den mörka inledningen på året gör nu vi sex gemensam sak i att lyfta upp det viktiga arbetet mot dödsolyckor. Som statsråd med ansvar för frågor kopplade till de mest olycksdrabbade branscherna gör vi ett gemensamt arbete för att förhindra ytterligare dödsfall.

Var och en behöver ta sitt ansvar i det systematiska arbetsmiljöarbetet på varje enskild arbetsplats för att målmedvetet arbeta förebyggande mot arbetsolyckor. Det handlar om arbetsgivaren måste säkerställa att de anställda har tid att utföra sitt arbete. Att utrustningen på arbetsplatsen är säker och hel. Att alla anställda har rätt förutsättningar och rätt utbildning att utföra sina jobb. Det handlar om att skapa en kultur på jobbet och i samhället där alla arbetar tillsammans för att en trygg och säker arbetsmiljö ska vara en självklar utgångspunkt på alla arbetsplatser. Arbetsgivarna har alltid det yttersta ansvaret för arbetsmiljön.

Vi kan aldrig acceptera att människor dör till följd av sitt jobb. Varje dödsfall är ett misslyckande för arbetsgivaren och samhället. I regeringens arbetsmiljöstrategi för 2016–2020 är en nollvision mot dödsolyckor en av de tre högst prioriterade områdena. Sammantaget har de ökade resurserna till Arbetsmiljöverket inneburit att omkring hundra nya arbetsmiljöinspektörer har kunnat anställas. Särskilda inspektionsinsatser har under de senaste åren gjorts inom bygg- och anläggningsbranschen, tillverkningsindustrin, transportbranschen och bemanningsbranschen. Under 2019 planeras ännu större fokus på byggbranschen.

Regeringen agerar nu för att förhindra ytterligare dödsolyckor i arbetet. Dels genom att bjuda in arbetsmarknadens parter till ett möte för att särskilt lyfta det gemensamma ansvaret för att agera mot den negativa utvecklingen. Dels genom att vi sex statsråd i dialog med myndigheter, arbetsmarknadens parter, bransch- och intresseorganisationer gemensamt markerar att dödsfall i arbetet är helt oacceptabelt. Alla som jobbar förtjänar en trygg och säker arbetsplats.

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister
Per Bolund, bostadsminister
Ibrahim Baylan, näringsminister
Jennie Nilsson, landsbygdsminister
Tomas Eneroth, infrastrukturminister
Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var han energi- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var han energi- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.