Beredskapsplan för transportsektorn 2021/22:FPM105

Publicerad

Faktapromemoria gällande beredskapsplan för transportsektorn.

Ladda ner:

Kommissionens meddelande om en beredskapsplan för transportsektorn listar tio insatsområden baserat på ett antal grundläggande kriterier. De förslag till åtgärder som kan bli aktuella baseras i stor utsträckning på redan vunna erfarenheter av pandemin och Rysslands aggressiva militära angrepp på Ukraina.

I många fall är det redan startade processer eller insatser som kommissionen föreslår ska fortgå. Regeringen bedömer att de insatser som föreslås fortgå och de som kan bli aktuella är rimliga men också kan bli verksamma för att uppnå en ökad beredskap inom transportsektorn.

Eventuella finansiella krav på medlemsstaterna att upprätthålla transportförsörjning och att eventuellt kompensera passagerare behöver dock uppmärksammas och om aktuella hållas rimliga.

Vissa av förslagen som beskrivs i meddelandet kommer troligen att vara föremål för behandling under Sveriges EU-ordförandeskap den 1 januari till och med den 30 juni 2023.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.