Kommenterad dagordning inför Allmänna rådet den 15 november 2016