Kommenterad dagordning inför Allmänna rådets möte den 12 november 2018