Kommenterad dagordning inför Allmänna rådets möte den 11 december 2018