Kommenterad dagordning inför rådets möte (utbildning, ungdom, kultur och idrott) den 15-16 maj 2023 Diarienummer: Ku2023/00556

Publicerad

Ladda ner:

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.