Foto:Folio

Nationell infrastrukturplan 2018-2029

En fungerande infrastruktur är en viktig hörnsten i ett modernt samhällsbygge. I maj 2018 fattade sittande regering beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för planperiod, 2018–2029. Infrastruktursatsningarna i den trafikslagsövergripande planen ska bidra till en omställning till ett fossilfritt välfärdsland, ett Sverige som håller ihop, ett ökat bostadsbyggande och förbättrade förutsättningar för näringslivet. Rätt investeringar i transportinfrastrukturen bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden.

Ansvariga statsråd
Tomas Eneroth
Ansvariga departement
Närings­departementet

Rätt investeringar i transportinfrastrukturen bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden.

Utgångspunkter för planbeslutet

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Den trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen bidrar till att bygga Sverige starkt och hållbart för nuvarande och kommande generationer. Sverige ska ha en robust, miljöanpassad och pålitlig transportinfrastruktur som ligger i framkant när det kommer till innovativa och effektiva lösningar.

Bakgrund

Foto: Mostphotos

Proposition som ger inriktning och ekonomiska ramar för satsningar i transportinfrastrukturen

Regeringen beslutade hösten 2016 om en infrastrukturproposition Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling. Propositionen innehåller inriktning och ekonomiska ramar för satsningar i transportinfrastrukturen för planperioden 2018–2029. Förslagen i propositionen möjliggör målsättningarna om en omställning till ett fossilfritt välfärdsland, ett Sverige som håller ihop, ett ökat bostadsbyggande och förbättrade förutsättningar för näringslivet.

Foto: Folio

Trafikverkets förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet

På uppdrag av regeringen lämnade Trafikverket hösten 2017 sitt förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet 2018-2029 till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Tomas Eneroth står i en hörsal
Regeringen har ambition om att fatta beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan framåt mars/april 2018. Det är ca 700 miljarder kronor som ska investeras i infrastruktur som bygger Sverige starkare. Det är investeringar i välfärd för att stärka konkurrenskraften och möta de utmaningar vi ser framöver. Det här mötet är ett av många möten när jag träffar remissinstanserna för att få deras inspel. Min ambition är att vara lyhörd. Men det är tuffa beslut och svåra prioriteringar vi måste göra innan beslut om den nationella trafikslagsövergripande planen fattas, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Infrastrukturminister Tomas Eneroth genomförde dialoger med remissinstanser

Under våren 2018 genomförde infrastrukturminister Tomas Eneroth dialoger med remissinstanser om nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet 2018–2029.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 23 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida