Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Sexualbrottsutredningen ombildas till en parlamentarisk kommitté

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har beslutat att 2014 års sexualbrottsutredning (Ju 2014:21) ska ombildas till en parlamentariskt sammansatt kommitté.

Sexualbrottslagstiftningen syftar till att skydda den enskilde mot övergrepp. För att fungera väl måste lagstiftningen bland annat vara uppdaterad och i linje med allmänhetens rättsmedvetande.

- Utformningen och tillämpningen av sexualbrottslagstiftningen har engagerat många människor och uppmärksammats i den samhällspolitiska debatten. Regeringen anser därför att det är angeläget att utredningens arbete har en stark förankring i riksdagens partier, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 28 augusti 2014 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av våldtäktsbrottet. I översynen ingår bland annat att överväga om det bör införas en samtyckesbaserad regleringsmodell och om det bör införas ett särskilt straffansvar för oaktsamhetsbrott avseende våldtäkt. Utredningen ska också granska hur de brottsbekämpande myndigheterna och rättsväsendet i övrigt hanterar ärenden om våldtäkt. Det gäller bland annat bemötande och stöd till brottsoffer. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2016.

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00