Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ygeman tog emot betänkande om ny säkerhetsskyddslag

Publicerad · Uppdaterad

Den fd ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Sten Heckscher har i dag överlämnat betänkandet "En ny säkerhetsskyddslag", SOU 2015:25, till inrikesminister Anders Ygeman.

En ny säkerhetsskyddslag behövs för att svara mot de förändrade kraven på säkerhetsskyddet, bland annat avseende utvecklingen på informationsteknikområdet, ökad internationell samverkan, ökad sårbarhet i samhällsviktiga funktioner och för att säkerhetskänslig verksamhet i allt större omfattning drivs i privat regi.

Betydelsen av att information och it-system är tillgängliga och korrekta lyfts fram. Den nya lagen ska täcka ett bredare område och ge ett skydd för informationstillgångar i samhällsviktig verksamhet.

Lagen ska medge ett nyanserat säkerhetsskydd som bygger på fyra informations-säkerhetsklasser av internationell modell. Informationssäkerhetsklasserna påverkar utformningen av säkerhetsskyddsåtgärderna informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Säkerhetsskyddsanalysen får en central roll och ska leda till slutsatser om hur säkerhetsskyddet i en verksamhet bör utformas.

Lagen ska tydligare än i dag ge stöd för internationella åtaganden och internationell samverkan, bl.a. genom möjligheten att utfärda säkerhetsintyg för personer och leverantörer.

SOU 2015:25 En ny säkerhetsskyddslag

Kontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00