Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpta regler för arbetskraftsinvandring

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden.

- I flera års tid har det rapporterats om personer som kommer till Sverige för att arbeta och sedan utnyttjas av sin arbetsgivare. Det är oacceptabelt. Goda villkor och ordning och reda ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Det är dags att se över och förbättra skyddet för arbetskraftsinvandrare, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. 

Sverige har en lång historia av arbetskraftsinvandring. Det är positivt att företag som har svårt att hitta den kompetens de behöver på svensk arbetsmarknad kan rekrytera personal från andra länder. Arbetskraftsinvandring får dock inte användas för att utnyttja människor eller undergräva den svenska arbetskraftsmodellen. Regeringens målsättning är att Sverige ska ha ett flexibelt system som på ett långsiktigt hållbart sätt kan möta de behov som finns av att rekrytera kompetens utomlands, samtidigt som arbetskraftsinvandrare skyddas mot utnyttjande.

Utredningen ska kartlägga i vilken omfattning arbetskraftsinvandrare utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden och därefter föreslå lämpliga åtgärder. Man ska särskilt utreda krav på bindande anställningsavtal, åtgärder i samband med tillståndsprocessen hos Migrationsverket och åtgärder som stärker arbetstagarens rättigheter när han eller hon är på plats i Sverige. Utredningen ska också utreda i vilken utsträckning utökade kontroller av arbetsgivare kan motverka att arbetskraftsinvandrare utnyttjas.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2016

Dir. 2015:75 Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden

 

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Elin Jansson
Departementssekreterare
Telefon 08-405 34 24