Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredare får i uppdrag att ta fram ny spelreglering

Publicerad

En särskild utredare får i uppdrag att lämna förslag till en ny spelreglering, som bygger på ett licenssystem.

Syftet med utredningen är att utarbeta förslag till en reglering som präglas av ett högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och tydliga förutsättningar för att få verka på marknaden. Alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd och aktörer som inte har tillstånd ska kunna stängas ute. Ett högt konsumentskydd förutsätter en reglering som tar sociala hänsyn, med krav på bl.a. måttfull marknadsföring. Negativa konsekvenser av spelande ska begränsas.

Utredaren ska även beakta att finansieringen av statens verksamhet och allmännyttiga ändamål bör bevaras i så hög utsträckning som möjligt, samt analysera vilken roll staten ska ha på en omreglerad spelmarknad.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Dir. 2015:95 Omreglering av spelmarknaden

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Carin Kappe
Kansliråd
Telefon 08-405 20 93

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.