Återfall i brottslighet ska leda till ny påföljd

Återfall i brottslighet ska leda till ny påföljd. I dag leder inte alltid återfall i brott till ett skärpt ingripande. Regeringen föreslår nu i en proposition till riksdagen att regleringen om påföljdsbestämning efter tidigare dom ändras.

Som huvudregel ska domstolarna framöver bestämma att nya brott som begås efter en tidigare dom men innan den påföljden helt har verkställts ska leda till en särskild påföljd.

Möjligheten att bestämma att en tidigare dom ska omfatta också tillkommande brottslighet, s.k. konsumtionsdom, eller att undanröja en utdömd påföljd och bestämma ny gemensam påföljd för den samlade brottsligheten ska bara användas i undantagsfall.

Det är viktigt att samhällets markering mot återfall i brott blir konsekvent och tydlig. Den som är dömd och begår nya brott ska mötas av en skärpt reaktion.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Prop. 2015/16:151 Ny påföljd efter tidigare dom

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh