Ny lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Regeringen har i dag, onsdagen den 4 maj 2016, beslutat att överlämna ett förslag till lagrådet om en ny lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Den nya lagen genomför ett EU-direktiv och syftar till att säkerställa en välfungerande kollektiv förvaltning av upphovsrätt och att skapa bättre förutsättningar för gränsöverskridande licensiering av musik.

– Jag tycker att det är bra att vi nu får gemensamma regler på plats som säkerställer att upphovsmännens rättigheter hanteras på ett ansvarsfullt och lämpligt sätt inom hela EU. Det är en förutsättning både för att upphovs­männen ska få betalt för sitt arbete och för att företag och andra användare ska kunna utveckla sin verksamhet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Upphovsrätt förvaltas ofta av organisationer som företräder ett stort antal upphovsmän. Copyswede och STIM är exempel på sådana organisationer. Organisationerna ingår avtal med innehållsleverantörer och andra som behöver använda upphovsrättsligt skyddat material och fördelar sedan ersättningen till upphovsmännen. Inom EU har det tagits fram ett direktiv som reglerar vad som ska gälla för organisationernas verksamhet. I Sverige har organisationerna och deras medlemmar tidigare själva fått bestämma i många av de frågor som direktivet reglerar och det finns inte sedan tidigare några särskilda regler som motsvarar direktivets. I lagrådsremissen föreslås därför en helt ny lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

I lagen finns bland annat bestämmelser om

  • förutsättningarna för att bli medlem i en kollektiv förvaltningsorganisation och om vilket inflytande medlemmarna ska ha i organisationerna,
  • hur organisationerna får hantera den ersättning som inkasseras för rättighetshavarnas räkning, och
  • hur villkor i licensavtal med användare får utformas.

Patent- och registreringsverket föreslås ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i lagen följs. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Lagrådsremiss: Kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Frågor och svar om kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh