Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige öppnar ambassad i Libanon

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att öppna en ambassad i Beirut i Libanon. Ambassadetableringen kommer att vara fullt genomförd under nästa år.

Ambassadens verksamhet kommer att fokusera på politisk rapportering och biståndsverksamhet, med särskild inriktning på Syrienkrisen inklusive dess återverkningar i Libanon. Öppnandet av en ambassad stärker relationerna med Libanon och skapar bättre förutsättningar för genomförandet och uppföljningen av Sveriges femåriga regionala biståndsstrategi för Syrienkrisen. Biståndsstrategin omfattar 1,7 miljarder kronor fram till 2020. Sverige har därtill bidragit med över 2,2 miljarder kronor i humanitärt bistånd till regionen sedan konfliktens utbrott. Idag finns ett svenskt honorärkonsulat i Beirut.

– Med en ambassad i Libanon får vi möjlighet att förbättra förutsättningarna för en aktiv svensk roll i regionen, med fokus på Syrienkrisen. Libanon och Sverige påverkas på olika sätt av konflikten i Syrien och det är därför mycket välkommet att nu ytterligare kunna stärka våra bilaterala relationer, säger utrikesminister Margot Wallström.

Presskontakt

Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Besöksadress Gustav Adolfs torg 1, Stockholm
e-post till Utrikesdepartementet, via registrator

Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen