Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Konsekvenser av kvävekontrollområde för sjöfarten ska utredas

Publicerad

Regeringen beslutade idag att ge myndigheten Trafikanalys i uppdrag att i samråd med Transportstyrelsen utreda konsekvenserna för svensk industri av ett införande av ett så kallat kvävekontrollområde NECA (Nitrogen Oxides Emission Control Area) i Östersjön och Nordsjön. Detta med anledning av att FN:s sjöfartsorganisation IMO just nu studerar hur kvävekontrollområdet skulle kunna genomföras.

I utredningen ska särskild hänsyn tas till företagens konkurrenskraft både vad gäller företag verksamma inom sjöfartsnäringen och svensk industri i övrigt. Tidigare analyser av hälso-, klimat-och miljöeffekter av ett införande av kvävekontrollområde ska sammanfattas.

-Regeringen ser att sjöfarten i Sverige har en stor potential att öka sin andel av godstransporterna. Sjöfarten har en viktig roll för att stärka industrin och exporten i Sverige. Samtidigt är det viktigt att sjöfarten minskar sina utsläpp av både växthusgaser och luftföroreningar och bidrar till omställningen av transportsektorn, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

En delredovisning ska lämnas senast den 30 september 2016 och en slutredovisning ska ske senast den 31 mars 2017.

Presskontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.