Innehållet publicerades under perioden

-

Ibrahim Baylan vald till ordförande för International Energy Agency (IEA)

Publicerad

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan har utsetts till ordförande för ministermötet 2017 inom internationella energiorganet IEA.

Mötet, som hålls i Paris i november 2017, samlar energiministrarna från IEA:s medlemsländer, partnerländer och näringslivsföreträdare inom Energy Business Council.

– Jag är stolt över att ha blivit utsedd till ordförande för IEA under 2017. Det är ett viktigt och hedersamt uppdrag. Genom olika satsningar har regeringen ökat sitt internationella engagemang på energiområdet under de senaste åren. IEA är en central plattform för att nå ut med våra prioriteringar och visa handlingskraft för energiomställningen både nationellt och globalt, säger Ibrahim Baylan.

Genom att Ibrahim Baylan valts till ordförande i IEA under 2017 kommer Sverige att få en nyckelroll i arbetet att driva IEA:s agenda framåt. Ministermötet i IEA hålls vartannat år, senast i 2015 då USA:s energiminister Ernest Moniz var ordförande.

Presskontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Om International Energy Agency (IEA)

International Energy Agency (IEA) grundades 1974 och är ett fristående organ inom OECD. Organisationen har idag fyra fokusområden: försörjningstrygghet, ekonomisk utveckling, miljömedvetenhet och fördjupat samarbete globalt. IEA:s kärnkompetens anses ligga i datainsamling och statistik, marknads- och policyanalys, energikrisberedskap, forsknings- och tekniksamarbete samt stöd till omställning av energisystemen. IEA har 29 medlemsländer och drivs genom ett sekretariat med knappt 250 medarbetare, sedan starten lokaliserat i Paris.