Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

Publicerad

EU har antagit regler om gränsöverskridande insolvensförfaranden som bland annat ska förbättra möjligheterna till en andra chans för skuldsatta företag och privatpersoner. Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag på kompletterande bestämmelser som behövs för att EU-reglerna ska fungera på ett effektivt sätt i Sverige.

Gemensamma EU-regler om gränsöverskridande insolvensförfaranden finns i dag i EU:s insolvensförordning från 2000. Dessa regler syftar i första hand till att samordna nationella insolvensförfaranden och bestämmer bland annat i vilket land ett insolvensförfarande ska handläggas, vilket lands lag som ska tillämpas och erkännande av utländska insolvensförfaranden.

2015 antog EU en omarbetad insolvensförordning. Ett övergripande syfte med 2015 års insolvensförordning är att skapa mer av en "andra chans-kultur" för skuldsatta företag och privatpersoner. En viktig förbättring är att svenska beslut om skuldsanering kommer att erkännas och få verkan även i andra EU-länder.

2015 års insolvensförordning blir direkt tillämplig i Sverige. För att 2015 års insolvensförordning ska fungera på ett effektivt sätt i Sverige föreslår regeringen en ny lag med kompletterande bestämmelser till förordningen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 26 juni 2017, vilket är samma dag som 2015 års insolvensförordning ska börja tillämpas i nu aktuella delar.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00