Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Registreringsskyltar får fler kombinationer

Publicerad

(Ny version) Regeringen har beslutat att öka antalet möjliga kombinationer av registreringsnummer för fordon. Det här innebär att det sista tecknet i registeringsnumret kan vara både en siffra och en bokstav.

Rättelse

Rättelse: Från den förra versionen av pressmeddelandet har meningen "Avgiften för tillverkning av registreringsskyltar kommer i och med beslutet att ingå i vägtrafikregisteravgiften" tagits bort.

I samband med registrering av fordon tilldelas ett registreringsnummer som består av tre bokstäver och tre siffror. Antalet kombinationer av detta beräknas ta slut mellan 2019 och 2021. Regeringen tar därför beslutet att göra det möjligt för Transportstyrelsen att tilldela registreringsnummer där det sista tecknet kan vara både en siffra och en bokstav.

- Inom några år kommer antalet kombinationer för registreringsskyltar vara slut. Det är ett tecken på både att befolkningen ökar och att svensk ekonomi går bra. Att gamla bilar byts ut mot nya är positivt både för trafiksäkerheten och för minskad miljöpåverkan, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Beslutet påverkar bara de nya fordonen som kommer att registreras. Befintliga registreringsnummer behålls och utbyte av skyltar för befintliga fordon är inte aktuellt.

Regeringsbeslutet innebär en ändring i förordningen om vägtrafikregister som möjliggör de nya kombinationerna. Förordningen ändras också så att bokstaven T inte längre ska anges på taxiskyltar. Den nya typen av registreringsnummer beräknas kunna införas under 2019.

Presskontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00