Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som innebär att en ny form av särskild handräckning införs. Det nya, mer effektiva förfarandet ska kallas för avlägsnande. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Lagändringarna ska göra det enklare för en markägare att få tillbaka sin mark eller byggnad där personer bosatt sig utan tillstånd. Under vissa förutsättningar ska det vara möjligt att ansöka om avlägsnande utan att behöva lämna uppgifter om vilka de svarande är. Avlägsnandet ska även kunna genomföras mot personer som har tillkommit efter att ansökan lämnades in.

Det föreslås också flera bestämmelser som skyddar rättssäkerheten vid ett avlägsnande. Kronofogdemyndigheten ska bland annat göra en intresseavvägning när myndigheten prövar hur och när ett avlägsnande ska genomföras. Myndigheten ska också ta särskild hänsyn till om det finns barn på platsen.

– Det är viktigt att äganderätten kan värnas på ett effektivt sätt när någon utan tillstånd bosatt sig i till exempel parker eller på privat mark. Samtidigt behövs ett förfarande som ger utrymme för att ta hänsyn till att de som befinner sig på platsen ofta befinner sig i en ekonomiskt och socialt utsatt situation, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh