Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater

Publicerad

Regeringen har beslutat en proposition med förslag som innebär att den svenska polisen får ökade möjligheter att samarbeta med utländska myndigheter vid bland annat större händelser och terroristattentat.

– Beslutet ger polisen nya och bättre möjligheter att samarbeta över landsgränserna, det kan till exempel handla om gemensam patrullering eller spaning, säger inrikesminister Anders Ygeman.

När den svenska polisen samarbetar med utländska myndigheter enligt dagens regelverk får utländska polismän utöva polisiära befogenheter bara i snäva undantagssituationer. Regeringen föreslår nu att polissamarbetet utökas genom att bestämmelser om operativt samarbete i två EU-beslut, Prümrådsbeslutet och Atlasrådsbeslutet, genomförs i svensk rätt. Rådsbesluten gäller samarbete för att förebygga brott och upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt samarbete för att hantera krissituationer.

Samarbete enligt Prümrådsbeslutet kan till exempel bestå av gemensam patrullering eller spaning eller av bistånd vid större händelser som idrottsevenemang. Samarbete enligt Atlasrådsbeslutet kan till exempel bestå av operationer med insatsgrupper för att ingripa mot terroristbrott.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2017.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.