Regeringen utser ny generaldirektör för Sida

Regeringen har idag beslutat att utse Carin Jämtin till generaldirektör och chef för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Sida har i uppgift att utifrån sin expertkunskap bistå regeringen med bedömningar och underlag inför utformning och genomförande av Sveriges biståndspolitik.

- Jag är mycket glad över att tillkännage att regeringen utser Carin Jämtin som ny generaldirektör för Sida. Med sin gedigna erfarenhet och kunnande om internationellt utvecklingssamarbete och med sina ledaregenskaper kommer Carin Jämtin säkra ett fortsatt effektivt svenskt bistånd som möter de globala utmaningar vi står inför, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Carin Jämtin tillträder som generaldirektör och chef för Sida den 29 maj. Carin Jämtin är född 1964 och har studerat vid förvaltningslinjen på Stockholms universitet. Carin Jämtin har lång erfarenhet från utvecklingssamarbete, bland annat som biträdande generalsekreterare på Palmecentret och därefter som biståndsminister under tre år. För närvarande är hon bland annat riksdagsledamot för socialdemokraterna.

- Jag är stolt över att ha fått regeringens förtroende och ser fram emot att få utveckla och förvalta det höga förtroende som det svenska utvecklingssamarbetet har såväl i Sverige som internationellt, säger Carin Jämtin.

Rekryteringsprocessen har letts av Regeringskansliets kansli för chefsförsörjning av myndighetschefer och UD:s enhet för internationellt utvecklingssamarbete. Carin Jämtin är en dokumenterat god chef och ledare med erfarenhet från flera olika organisationer. Hon har god förståelse för och erfarenhet av statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt den politiska struktur som Sida verkar inom. Hon bedöms vara en person som på ett förtroendefullt sätt kan företräda myndigheten i alla sammanhang.

Bakgrund
Sida har ca 700 anställda, ett förvaltningsanslag på 1 096 miljoner kronor och förmedlar årligen ca 20 miljarder kronor. Sidas tidigare generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka, vars ordinarie förordnande löpte ut den 15 februari 2017, lämnade sitt uppdrag som generaldirektör vid Sida i förtid i september förra året. Från och med den 1 november 2016 till den 28 maj i år verkar Lennart Båge som vikarierande generaldirektör och vikarierande chef för Sida.

 

Minister för Isabella Lövin och Sidas nya generaldirektör Carin Jämtin
Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin och Sidas nya generaldirektör Carin Jämtin. Foto: Emelie Öberg/ Regeringskansliet

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Martin Kling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon 08-405 10 00
Mobil 070-539 57 29
e-post till Martin Kling