Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

En särskild utredare ska se till att befintliga byggrätter bebyggs

Publicerad

I dag, den 22 juni, har regeringen beslutat om ett kommittédirektiv genom vilken en särskild utredare utses för att säkerställa att befintliga byggrätter i landets kommuner tas i anspråk och bebyggs. Till utredare har Nooshi Dadgostar, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, utsetts.

- Behovet av bostäder är stort och i många kommuner finns ett betydande antal byggrätter som står outnyttjade. Om de kan utnyttjas kan vi få fram fler bostäder snabbare, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

- Jag är glad över att vi kommit överens med regeringen om att tillsätta den här utredningen. Vi måste göra allt för att hålla uppe den höga byggtakten. Att tilldelad mark ska bebyggas borde vi alla kunna vara överens om. Nu får vi se hur det förhåller sig i verkligheten, och om vi måste ge kommunerna ökade möjligheter till kravställande, säger Nooshi Dadgostar.

Regeringen har i dag beslutat att tillkalla en särskild utredare för att säkerställa att byggrätter som redan finns i kommunernas olika detaljplaner bebyggs.

I uppdraget ingår att kartlägga kommunernas användning av nuvarande bestämmelser i plan- och bygglagen och analysera hur effektiva de är, studera andra metoder kommunerna använder sig av, sprida information om goda exempel och bedöma om det finns behov att förstärka kommunernas möjligheter att säkerställa detaljplanernas genomförande och i sådana fall föreslå förslag på hur förstärkning kan göras.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00