Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Norrlandsstödet förstärks med 100 miljoner kronor i BP 2018

Publicerad

Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 avsatt medel för en höjning av Norrlandsstödet med 100 miljoner kronor. Ökningen av Norrlandsstödet som idag ligger på 318,67 miljoner kronor, varav 90 % går till mjölkproducenter, är viktigt för att stärka utvecklingen av jordbruksproduktionen. Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

- En höjning av Norrlandsstödet är nödvändigt för att jämna ut de inkomstskillnader som uppstår på grund av jordbrukets sämre förutsättningar i landets norra delar där klimatet och de långa avstånden försvårar, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Norrlandsstödet på 318,67 miljoner kronor årligen har inte räckt till för att bryta den nedåtgående trenden med lägre lönsamhet och minskad produktion. Regeringen har därför i budgetpropositionen för 2018 avsatt medel för en ordentlig höjning av Norrlandsstödet med 100 miljoner kronor.

- Dagens besked är inte bara viktigt ekonomiskt för hårt prövade lantbruksföretag, det har också stort signalvärde. Regeringen menar faktiskt allvar när man pratar om en ökad livsmedelsproduktion i hela landet, säger Håkan Nilsson, ordförande LRF Jämtland.

Förhandling mellan regeringen och EU-kommissionen har påbörjats då EU-kommissionen i slutändan måste godkänna ett ökat stöd.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.